BHP Pabianice Masz pytanie?
+48 884 924 848

Uprawnienia

Dyplom ukończenia studiów na specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Substancje i preparaty chemiczne
Prawo pracy, przepisy bhp i ppoż
Efektywne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy
Metodyka szkolenia BHP
Obsługa punktów aptecznych i pierwsza pomoc przedlekarska
Ocena ryzyka zawodowego
Pierwsza pomoc
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Zmiany w prawie ochrony środowiska
Audytor wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP