BHP Pabianice Masz pytanie?
+48 884 924 848

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego , produkcyjnych, magazynowych lub inwentarskich mają obowiązek opracować i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja zawierać musi:

  • plany obiektów i terenów przyległych
  • warunki ochrony ppoż rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych
  • rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic
  • charakterystykę budynku
  • charakterystykę substancji palnych w obiekcie
  • podział obiektów na odpowiednie strefy pożarowe

 

Oferujemy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z jej okresowa aktualizacją oraz pomoc w doborze i dostawę sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic, jak również dostawę i montaż znaków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnych.