BHP Pabianice Masz pytanie?
+48 884 924 848

Outsourcing BHP

W czasach, gdy ważną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej odgrywają koszty jej utrzymania proponujemy Państwu współprace na zasadach outsourcingu usług bhp.

 

Czym jest outsourcing?

 
"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"
- Henry Ford.
 
Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest zlepkiem trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej - w naszym przypadku na przekazaniu wykonywania zadań Służby BHP na zewnątrz- czyli BHP Pabianice.

 

Szczegółowy zakres obowiązków w ramach outsourcingu bhp:

 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp
 • bieżące informowanie pracodawcy o zagrożeniach na stanowiskach pracy wraz propozycją planu naprawczego
 • przygotowywanie okresowych analiz co do stanu bhp na terenie zakładu pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w dziedzinie bhp
 • opiniowanie projektów nowych i modernizacji istniejących pomieszczeń i stanowisk pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowych luz zmodernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy
 • zgłaszanie wniosków mających za zadanie poprawę warunków pracy pod kątem bhp
 • przedstawianie wniosków odnośnie zachowania zasad ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych w dziedzinie bhp oraz pomoc w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami pod kątem bezpieczeństwa pracy
 • opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i przy obsłudze urządzeń , narzędzi i maszyn
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz opracowywanie zaleceń powypadkowych czy planów naprawczych
 • prowadzenie rejestrów
 • kompletowanie dokumentacji powypadkowych i podejrzeń występowania chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników środowiska pracy
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp
 • pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej
 • współpraca z laboratoriami badawczymi w zakresie badań i pomiarów czynników środowiska pracy
 • współpraca ze służbą medycyny pracy
 • współpraca ze społeczną inspekcją pracy i związkami zawodowymi, w przypadku występowania w zakładzie pracy organizacji związkowych
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp