BHP Pabianice Masz pytanie?
+48 884 924 848

BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne. Wymagania polskiego i europejskiego prawa pracy zobowiązują Pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na poszczególnych stanowiskach poprzez przeszkolenie pracownika, wyposażenia go w odpowiednie środki ochronne, zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy i do zwalczania pożarów oraz odpowiednie zorganizowanie procesów pracy mając na względzie wymagania egronomii. Oferujemy pomoc w realizacji tych obowiązków poprzez przejęcie na zasadach outsourcingu zadań z zakresu bhp.